MƏHSULLAR

Global Drilling Solutions neft-qaz tələbatları üçün müasir və yüksək keyfiyyətli avadanlıq təklif edir. Biz məhsullarımızı ABŞ, Kanada və Rusiyanın aparıcı istehsal sahələrində hazırlayıb və istehsal edirik. Bizim ixtisaslaşmış komandamız sizin ehtiyaclarınıza əsaslanaraq sizə doğru avadanlığı seçməkdə kömək edəcək. Biz həmçinin müştərilərimizin konkret məqsəd və vəzifələrinə cavab verən layihələrin hazırlanması üçün idarəetmə və texniki dəstək təklif edirik. GDS şirkətinin yanaşması müştərilərimiz üçün yekun xərclərin optimallaşdırılmasında iqtisadi təsirini sübut edib.

Global Drilling Solutions artıq 10 ildən çoxdur ki, neft-qaz quyularının qazılması və əsaslı təmiri üçün yeni konstruksiyaların və alət növlərinin işlənib hazırlanmasında, çatdırılmasında və servis xidmətində liderlik mövqeyini saxlamağa davam edir.

Biz böyük elmi-tədqiqat bazası və yüksək texnologiyalı avadanlığa malik olmaqla, ən yüksək texniki-iqtisadi göstəricilərə nail olmağı təmin edən bütün növ məhsulların işlənilməsində geniş tətbiq olunan bir çox unikal həllər tapmışıq.

SÜXURDAĞIDICI QAZMA ALƏTLƏRİ QAZMA ALƏTLƏRİ

Bisentrik Balta

Bisentrik Balta əvvəllər daxil edilmiş korpus/gövdə siminin diametri ilə adətən mümkün olduğundan daha böyük diametrli quyuların qazılmasına imkan verir.

Daha Ətraflı »

Şoroşkalı Balta

Bu balta şaquli və maili-istiqamətlənmiş quyuların fasiləsiz qazılması üçün nəzərdə tutulub. Şoroşkalı Balta ən yüksək nüfuz sürəti ilə yumşaq süxurların qazılması üçün nəzərdə tutulub.

Daha Ətraflı »

İSTİQAMƏTLİ QAZMA ALƏTİ QAZMA ALƏTİ

Qazma Mühərrikler

GDS geniş çeşidli qazma mühərriki təmin edə bilər. Bütün bunlar müştərilərimizin ehtiyaclarına və büdcəsinə uyğun olaraq mümkündür, biz quyunun konstruksiyasından, ümumi spesifikasiyalardan və qazma məhlulunun xüsusiyyətlərindən məxsus qazma mühərriki təklif edə bilərik.

Daha Ətraflı »

Telemetriya

Bizim qazma məhlulun impulslarına əsaslanan QZÖ alətlər çeşidimiz qazma məhlulun impulslarının ənənəvi texnologiyalarına əsaslanır və onun konstruksiyasını təkmilləşdirir.

Daha Ətraflı »

QAZMA AVADANLIĞIN AŞAĞI HİSSƏSİNİN ALƏTLƏRİ AŞAĞI HİSSƏSİNİN ALƏTLƏRİ

Yaylı tutqac

Global Drilling Solutions sənayedə etibarlılığını sübut edən müştərilərin ehtiyacları və büdcədən asılı olaraq portfelimizdə yaylı tutqacların, gücləndiricilərlə və amoritizatorla qurulan avadanliglarılarının geniş çeşidini təmin edə bilər.

Daha Ətraflı »

Stabilizatorlar

Global Drilling Solutions düz və spiral şəkilli bıçaqlı stabilizatorlar təklif edir. Bu stabilizatorlar süxurların müxtəlif bərklik kateqoriyalarında işləyə bilərlər.

Daha Ətraflı »

KİMYƏVİ MƏHSULLAR MƏHSULLAR

Qazma Məhlulu

Global Drilling Solutions önləyicilər, sərtliyin azaldan, anti-adeziv əlavələr, sürtkü maddələri, kompleks əlavələr, polimerlər, elektroizolyasiyaedici mayelər, çoxfunksiyalı reagentlər, tamponaj materialları ilə təchiz edir.

Daha Ətraflı »

Gəlin enerjinin gələcəyini birlikdə quraq

Daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsiniz?