Yaylı tutqac

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions sənayedə etibarlılığını sübut edən müştərilərin ehtiyacları və büdcədən asılı olaraq portfelimizdə yaylı tutqacların, gücləndiricilərlə və amoritizatorla qurulan avadanliglarılarının geniş çeşidini təmin edə bilər. Qazma yaylı tutqacları bahalı avadanlıqların itirilməsi riskini və arxa və yan gövdələrin tıxanması üçün zəruri xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

GDS qazma prosesi başa çatdıqdan sonra və ya çıxıntılardan, kəskin əyrilik, yan hissələrin nahamarlığından və süxurların şişməsindən quyunun gövdəsini hamarlamaq üçün qazma zamanı lazımsız genişlənmə yollarını aradan qaldırmaq, QSAH-ın sıxılmasını azaltmaq və qoruyucu boruların işini asanlaşdırmağa imkan verən tövsiyə olunan həll yolları ilə müştəriləri dəstəkləyir.

Əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

  • Vahid korpusda vintin yivləri (gövdə və qazıma sütununa qoşulmaq üçün aşağı çevirici arasında).
  • Yaylı tutqacların fəaliyyəti zamanı yaranan hidravlik silindrdə ekstremal yüklənmələrin olmaması.
  • Hidravlik silindri dəyişdirərək sürətli təmir qabiliyyəti.

Genişləndirici

Qazma zamanı genişləndirici həm qazma quyusunun keyfiyyətini artırır, həm də qazma xüsusiyyətlərini təkmilləşdirir.

Stabilizatorlar

Global Drilling Solutions düz və spiral şəkilli bıçaqlı stabilizatorlar təklif edir. Bu stabilizatorlar süxurların müxtəlif bərklik kateqoriyalarında işləyə bilərlər.