Stabilizatorlar

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions düz və spiral şəkilli bıçaqlı stabilizatorlar təklif edir. Bu stabilizatorlar süxurların müxtəlif bərklik kateqoriyalarında işləyə bilərlər. Məhsul quyunun gövdəsini genişləndirmək və qazma sütununun komponentlərini sabitləşdirmək üçün nəzərdə tutulub.

Kəsici struktura əsasən, stabilizatorlar ola bilər:

  • volfram karbidindən hazırlanmış balta ilə təchiz edilmiş I-III bərklik kateqoriyalı süxurlarda iş.
  • volfram karbidindən hazırlanmış balta, tıxaclar və xırda impregnasiya almazları ilə təchiz edilmiş III-IV bərklik kateqoriyalı süxurlarda iş.
  • volfram karbidindən hazırlanmış tıxaclar və xırda impregnasiya almazları ilə təchiz edilmiş V-VI bərklik kateqoriyalı süxurlarda iş.

Yaylı tutqac

Global Drilling Solutions sənayedə etibarlılığını sübut edən müştərilərin ehtiyacları və büdcədən asılı olaraq portfelimizdə yaylı tutqacların, gücləndiricilərlə və amoritizatorla qurulan avadanliglarılarının geniş çeşidini təmin edə bilər.

Genişləndirici

Qazma zamanı genişləndirici həm qazma quyusunun keyfiyyətini artırır, həm də qazma xüsusiyyətlərini təkmilləşdirir.