Genişləndirici

SİFARİŞ ET

Qazma zamanı genişləndirici həm qazma quyusunun keyfiyyətini artırır, həm də qazma xüsusiyyətlərini təkmilləşdirir. Sökülə bilən kəsicilərdən dişli frezerlə əhatələnmiş kəsicilərə, volfram karbidindən hazırlanmış balta, və polikristal almazlı balta kəsiciləri kimi mövcud alətlər çeşidi ilə işləmə rahatlığı istənilən tətbiqetmədə optimal fəaliyyəti təmin edir.

Global Drilling Solutions yumşaq, orta və bərk təbəqələrdə (süzgəc layner), profil qapaqlar, təmir və izolyasiya işi intervalları) quyunun gövdəsinin hər hansı intervalını genişləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş genişləndirici məhsullar təklif edir.

Əməliyyat şəraitində yüksək keyfiyyətli PAB kəsicilərlə təchiz olunmuş dəyişən diametrli ülgüclər, axın dəliyi ilə quyunun həlqəsi arasındakı diferensial maye təzyiqinin təsiri ilə təmin edilir.

Hər növ genişləndiricilərin çatdırılma dəstinə qazma şəraitində asanlıqla dəyişdirilə bilən bıçaqlar daxildir ki, bu da təmir və istismar xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Stabilizatorlar

Global Drilling Solutions düz və spiral şəkilli bıçaqlı stabilizatorlar təklif edir. Bu stabilizatorlar süxurların müxtəlif bərklik kateqoriyalarında işləyə bilərlər.

Yaylı tutqac

Global Drilling Solutions sənayedə etibarlılığını sübut edən müştərilərin ehtiyacları və büdcədən asılı olaraq portfelimizdə yaylı tutqacların, gücləndiricilərlə və amoritizatorla qurulan avadanliglarılarının geniş çeşidini təmin edə bilər.