EFFEKTİV VƏ SƏMƏRƏLİ QAZMA HƏLLƏRİ!

Global Drilling Solutions – ən qabaqcıl texnologiyaları tətbiq edən, elmi-tədqiqat və təcrübə konstruktor işlərinin aparılmasına daim diqqət ayıran və avadanlığın ən qabaqcıl yüksək texnologiyalarla yenilənməsi üçün investisiya yatıran şirkətdir.

GÜCLÜ GƏLƏCƏK ÜÇÜN HƏLLƏR ÜÇÜN HƏLLƏR

GDS təyinatı üzrə düzgün texnologiyaların tətbiqinə yönəlmiş maili istiqamətlənmiş qazma xidmətləri və iqtisadi effektiv həllərə çatmaq üçün səriştəli komanda təqdim edir.

MAİLİ İSTİQAMƏTLƏNMİŞ QAZMA

Bizim məqsədimiz sizin quyuların qazılmasına xərclərin azaldılması üçün kreativ həllər tapmaqdır.

QAZMA MƏHLULU XİDMƏTLƏRİ̇

Qazma məhlulları şöbəsindən olan mühəndislərimiz müxtəlif geoloji şərtlərdə 350-dən çox quyu qazıblar.

QUYULARIN TAMAMLANMA XİDMƏTLƏRİ

Biz neft və qaz quyularının tamamlanması üzrə tam çeşidli xidmətlər təqdim edirik.

TAMAMLANMIŞ LAYİHƏLƏR
0 +
QAZILMIŞ QUYULAR
0 +
METR QAZILMIŞ DƏRİNLİK
0 +

BİZİM PORTFEL

Biz kompleks qazma həllərinin göstərilməsi üzrə uğurlu layihələr təhvil vermişik. Komandamız yatağın kəşviyyatından işlənməsinə, hasilatdan nəqliyyata qədər zəncir üzrə bütün proseslərdə iştirak edir.

Biznes modelimiz bizə rəqabətqabiliyyətli, çevik və dəyişən enerji problemlərinə qarşı dayanıqlı olmağa imkan verir. Biz maraqlı tərəflərin dəyişən tələblərinə uyğunlaşmaq üçün hər zaman yeni həllər tapırıq. Bizim modelimiz bizi Global Drilling Solutions edən amillərin əsasını təşkil edir.

Təhlükəsizlik

Global Drilling Solutions-sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitə münasibətdə ciddi siyasəti olan bir şirkətdir. İstifadə etdiyimiz avadanlıq və sistemin köməyi ilə təhlükəsizliyi artırırıq. Bunu vəsaitlərin planlaşdırılmasında ən yaxşı təcrübəni tətbiq edərək və təhlükəsizlik risklərini və onların azaldılmasını nəzərə alaraq, hər bir əməliyyatımızın hər mərhələsini planlaşdıraraq həyata keçiririk.

Biznes Etikası

Global Drilling Solutions komandamızı istiqamətləndirməyə yardım edən dəyərlərimizi və davranış məcəlləmizi istifadə edərək, biznesini etik və şəffaf qaydada aparmağa çalışır. Biz işçilərimizin bir-birinə uyğunlaşmasını, əməkdaşlıq etməsini və bir-birilərinə qarşı hörmətlə və ədalətli şəkildə davranmasını gözləyirik.

Strategiya

Neft-qaz sənayesi əsas enerji mənbəyi kimi bütün dünya üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Global Drilling Solutions olaraq, işimiz fəaliyyətimizə cəlb olunan fərdlərə, cəmiyyətlərə və təşkilatlara dəyər vermək prinsipi üzərində qurulub. Bunun üçün biz maraqlı tərəflərlə, onları dinləmək, anlamaq və tələblərini təmin etmək üçün qarşılıqlı əlaqə yaradırırq.

GDS YOLU

Bütün iş fəaliyyətlərimizdə, qüvvədə olan qanunlara riayət edirik, etik, stabil və sosial məsuliyyətli olaraq davranırıq. Biz yaxşı korporativ idarəetmə tətbiq edirik və beynəlxalq səviyyədə tanınan insan hüquqlarına hörmət edirik. Etik məsələlər üzrə istər şirkət daxilində, istərsə də kənarda açıq dialoqu qoruyub saxlayırıq. Açıq, ədalətli və dürüst ünsiyyət bütövlüyümüz və iş uğurlarımız üçün vacibdir.

ƏL ÇATAN

Biz məsafədən asılı olmayaraq heç vaxt sizin fəaliyyətinizdən uzaqlaşmırıq. 7/24 mütəxəssis məsləhəti və dəstəyi imkanını əldə edin.

TƏCRÜBƏ

Bizim mütəxəssislərimiz sizin məsələlərinizin optimal həlli üzrə peşəkar məsləhət xidmətləri təklif edirlər. Sizin kimi biz də effektiv və cəld hərəkət edirik.

Etibarlılıq

Biz sizin hər zaman iş üçün nəzərdə tutulan propan və avadanlıq ehtiyatınızın təşkil olunmasına nəzarət edə bilərik.

Təhlükəsizlik

Gördüyümüz hər iş hərtərəfli sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit proqramımızla idarə olunur.

Gəlin enerjinin gələcəyini birlikdə quraq

Daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsiniz?