XİDMƏTLƏR

Biz istiqamətlənmiş qazma, karotaj, qazma karotajı və quyuların sınaqdan keçirilməsini və s., qabaqcıl texnologiyaların praktik birləşməsinə əsaslanan əməliyyatlar təklif edirik. Bu əməliyyatlar nəticəsində əldə edilən məlumatların inteqrasiya olunmuş interpretasiyası müxtəlif geoloji məsələlərin həllini təmin edir. Biz neft laylarının işlənməsi, quyuların stimullaşdırılması, düzəliş planlarının hazırlanması və neft-qaz yataqlarının işlənməsi layihələrinin kompleks şəkildə idarə edilməsi üçün ümumi müqavilə üzrə xidmətləri dünyada fəal şəkildə genişləndiririk. Etibarlı neft-qaz şirkəti kimi, biz neft-qaz yataqlarının mühəndis-texniki xidmət sahəsində böyük peşəkarlığa və zəngin praktik təcrübəyə malikik.

Uzun illər işlədiyimiz müddətdə biz xidmətlərin göstərilməsində yalnız müsbət, etibarlı təcrübə toplamışıq. Portfelimiz bizə istənilən mürəkkəblikdə olan əməliyyatları istənilən yerdə həyata keçirməyə imkan verir, onları keyfiyyətlə, tam həcmdə və müəyyən edilmiş müddətlərdə yerinə yetiririk.

Biz geniş iş təcrübəsi olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərik. GDS-in unikal yanaşması olan bacarıqlı mühəndis heyəti sizin məqsədlərinizə nail olmağa zəmanət verir.

Global Drilling Solutions bütün növ maddi və qeyri-maddi aktivlərin istifadəsi ilə neft-qaz quyularının qazılması və əsaslı təmiri üzrə geniş neft xidmətləri spektrini təqdim edir. Bizim fəaliyyət sahəmiz neft mühəndisliyi və texniki xidmətin müxtəlif proseslərini, habelə energetikanın inkişafını əhatə edir. Biz quyuların, qazma işlərinin və qazma xidmətlərinin layihələndirilməsindən başlayaraq quyuların tikintisinin başa çatmasınadək müştərilərimiz üçün neft-qaz quyularının tikintisi üzrə kompleks həllər təqdim edirik.

Maili İstiqamətlənmiş Qazma

Global Drilling Solutions, qazma quyusunun düzgün qazılması üçün lazım olan trayektoriyanın, quyunun müvəffəqiyyətlə işə salınması və sementlənməsi üçün lazım olan yüksək keyfiyyətli dəliyin, həmçinin neftin …

Daha Ətraflı »

QZÖ və QZK xidmətləri

Global Drilling Solutions, qazma əməliyyat tələblərinin tam spektrinin etibarlı və effektiv şəkildə yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş QZK və QZÖ texnologiyalarını təklif edir.

Daha Ətraflı »

Genişləndirmə

Global Drilling Solutions quyunun deşiyinin genişləndirilməsi ehtiyaclarınız üçün yüksək məhsuldar quyudibi alətləri təklif edir, biz öz alətlərimizdən istifadə etməklə istənilən mürəkkəblikdə olan əməliyyatların işlənib hazırlanması üzrə xidmət göstəririk.

Daha Ətraflı »

Yaylı tutqaclar və QSAH Hissələrinin İcarəsi

Global Drilling Solutions qazma və quyuların əsaslı təmiri üçün öz oxu ətrafında və fırlanan yaylı tutqac, QSAH komponentləri (stabilizatorlar, mərkəzləşdiricilər, damperlər, balta qoruyucuları, naqilli cihazlar) kimi müxtəlif sayda QSAH məhsullarını icarəyə verir.

Daha Ətraflı »

Qazma Məhlulu Xidmətləri̇

Global Drilling Solutions 2008-ci ildən qazma məhlullarının istehsalı üzrə xidmətlər göstərir. Qazma məhlulları şöbəsindən olan mühəndislərimiz müxtəlif geoloji şərtlərdə 350-dən çox quyu qazıblar.

Daha Ətraflı »

Laboratoriya Tədqiqatı

Qazma Məhlulları Sınaqları Laboratoriyası və Sementləmə Laboratoriyası qazma və ayırıcı məhlulları ondan başka sementləşdirici materiallar sahəsində qabaqcıl işlərin hazırlanması və tətbiqi üzrə elmi-texniki tədqiqatların tam dövrəsinə malik olan tədqiqat bazamızdır.

Daha Ətraflı »

Gəlin enerjinin gələcəyini birlikdə quraq

Daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsiniz?