Maili İstiqamətlənmiş Qazma

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions, qazma quyusunun düzgün qazılması üçün lazım olan trayektoriyanın, quyunun müvəffəqiyyətlə işə salınması və sementlənməsi üçün lazım olan yüksək keyfiyyətli dəliyin, həmçinin neftin hasilatının optimallaşdırılması və maksimal hasilatı üçün quyunun dəqiq yerləşdirilməsinin təmin edilməsi-bütün bunlar optimal səmərəliliyə nail olmaq və xərclərə qənaət etmək üçün qazma işlərinin optimallaşdırılmasına gətirib çıxaran təcrübəli istiqamətləndirici qazma üzrə mühəndis və təsdiqlənmiş texnologiyalar təklif edir. Bizim QZK və QZÖ xidmətlərimiz genişləndirilmiş, üfüqi, şaquli və mürəkkəb maili istiqamətli quyuların və yan gövdələrin dəqiq qazılması üçün vaxtında vacib olan qərarları qəbul etməyə imkan verən yüksək keyfiyyətli məlumatlar təqdim edir.

GDS öz QZÖ sistemlərindən istifadə etməklə maili istiqamətdə qazma əməliyyatlarının mühəndis və texniki dəstəyi üzrə xidmətlər təqdim edir. Xüsusi proqram təminatının istifadəsi əvvəllər qazılmış quyuların dəlikləri, gücün qiymətləndirilməsi, QSAH-nın fırlanma anı və qazma sütunun, hidravlika və s. ilə kəsişmə risklərini aradan qaldırmaq üçün quyu profilini optimallaşdırmağa imkan verir.

Biz GDS-də həm quru, həm də dəniz layihələri üçün J tipli, S tipli meyllənən və üfüqi qazma tətbiqlərini qurmaq üçün lazımlı bütün quyudibi qazma alətlərini təmin edirik. Specıfik seçilmiş qazma mühərriklərinin və QZÖ/QZK qazma alətlərinin sayəsində biz hətta ən mürəkkəb quyudaxili qazma şəraitində belə həmişə işləməyə hazırıq.

GDS sistemli planlaşdırma, səriştəli və təcrübəli heyət, eləcə də qabaqcıl texnologiyalar sayəsində etibarlılığı təmin edir. Xidmətlərimiz yüksək səviyyədə sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi, keyfiyyət və istismar standartları, eləcə də sənaye sahəsində çoxillik təcrübəyə əsaslanır.

Tipik maili istiqamətdə qazma xidmətlərinə daxildir:

  • Qazma qurğusuna nəzarət
  • Quyunun planlaşdırılması
  • Qazma
  • Mühəndislik dəstəyi

QZÖ və QZK xidmətləri

Global Drilling Solutions, qazma əməliyyat tələblərinin tam spektrinin etibarlı və effektiv şəkildə yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş QZK və QZÖ texnologiyalarını təklif edir.