Genişləndirmə

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions quyunun deşiyinin genişləndirilməsi ehtiyaclarınız üçün yüksək məhsuldar quyudibi alətləri təklif edir, biz öz alətlərimizdən istifadə etməklə istənilən mürəkkəblikdə olan əməliyyatların işlənib hazırlanması üzrə xidmət göstəririk.

Xətlərarası interval, istismar sütununun bir hissəsi, profil qapağı, düzəldici sementləmə, əvvəllər qazılmış dəlik, quyunun gövdəsinin kalibrlənməsi xidmətində uzunmüddətli sahə təcrübəsi olan yüksək ixtisaslı işçi heyəti tərəfindən qısa cədvəllə keyfiyyətcə lazımi diametrə çatdırılacaqdır.

GDS-nin innovativ qazma texnologiyaları quyunun deşiyinin genişləndirilməsi zamanı qazma sütununun vibrasiyasını azaltmaq üçün nəzərdə tutulub. Quyuların genişləndirilməsi üçün alətlərimiz ekvivalent dövriyyə sıxlığını (EDS) artıraraq, süxurun qırılması riskini azaldır, həmçinin qazma zamanı problemlərinizi aradan qaldırmaq üçün fırlanma anı və sürtünməni azaldaraq səmərəli fəaliyyət göstərir.

GDS, deşiyin genişləndirilməsi üçün rotorla idarə olunan QSAH motorunu və ya normal rotor qazma sistemini istifadə etməyinizdən asılı olmayaraq, problemlərinizi həll etməyə kömək edə bilər.

GDS mühəndislərinin üstünlüyü ilə qazma qurğusu şəraitində asanlıqla dəyişdirilə bilən bıçaqları əhatə edən bütün növ genişləndiriciləri təqdim edirik, bu yanaşma təmir və texniki xidmət xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Quyuda Yan Gövdə Xidmətləri

Biz qoruyucu quyuda yan frezerləmə üçün pəncərələrin frezerlənməsi və ya davamlı qoruyucu boruların bölmələrinin frezerlənməsi kimi bir neçə effektiv həll yolları təklif edirik.

Maili İstiqamətlənmiş Qazma

Global Drilling Solutions, qazma quyusunun düzgün qazılması üçün lazım olan trayektoriyanın, quyunun müvəffəqiyyətlə işə salınması və sementlənməsi üçün lazım olan yüksək keyfiyyətli dəliyin, həmçinin neftin …