Genişləndirmə

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions quyunun deşiyinin genişləndirilməsi ehtiyaclarınız üçün yüksək məhsuldar quyudibi alətləri təklif edir, biz öz alətlərimizdən istifadə etməklə istənilən mürəkkəblikdə olan əməliyyatların işlənib hazırlanması üzrə xidmət göstəririk.

Xətlərarası interval, istismar sütununun bir hissəsi, profil qapağı, düzəldici sementləmə, əvvəllər qazılmış dəlik, quyunun gövdəsinin kalibrlənməsi xidmətində uzunmüddətli sahə təcrübəsi olan yüksək ixtisaslı işçi heyəti tərəfindən qısa cədvəllə keyfiyyətcə lazımi diametrə çatdırılacaqdır.

GDS-nin innovativ qazma texnologiyaları quyunun deşiyinin genişləndirilməsi zamanı qazma sütununun vibrasiyasını azaltmaq üçün nəzərdə tutulub. Quyuların genişləndirilməsi üçün alətlərimiz ekvivalent dövriyyə sıxlığını (EDS) artıraraq, süxurun qırılması riskini azaldır, həmçinin qazma zamanı problemlərinizi aradan qaldırmaq üçün fırlanma anı və sürtünməni azaldaraq səmərəli fəaliyyət göstərir.

GDS, deşiyin genişləndirilməsi üçün rotorla idarə olunan QSAH motorunu və ya normal rotor qazma sistemini istifadə etməyinizdən asılı olmayaraq, problemlərinizi həll etməyə kömək edə bilər.

GDS mühəndislərinin üstünlüyü ilə qazma qurğusu şəraitində asanlıqla dəyişdirilə bilən bıçaqları əhatə edən bütün növ genişləndiriciləri təqdim edirik, bu yanaşma təmir və texniki xidmət xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Qazma Məhlulu Xidmətləri̇

Global Drilling Solutions 2008-ci ildən qazma məhlullarının istehsalı üzrə xidmətlər göstərir. Qazma məhlulları şöbəsindən olan mühəndislərimiz müxtəlif geoloji şərtlərdə 350-dən çox quyu qazıblar.

Tamamlanma xidmətləri

Global Drilling Solutions qoruyucu boruların bərkidilməsi və boru avadanlıqların enməsi prosesinin səmərəli şəkildə tamamlanması üçün düzgün seçimdir.