Quyunun Yerləşdiyi Yerdə Qazma Baltası xidmətləri

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions, müştərilərlə davamlı ünsiyyət quraraq və ehtiyacları tam olaraq anlayaraq süxurlar haqqında qərarları təyin edir. Və məhz bu müştəri yönümlü metodologiya 12 il ardıcıl olaraq bizim rekord məhsuldarlığımızı artırmaqda davam edir.

GDS Azərbaycan regionunda yüksək keyfiyyətli qazma xidməti və tədarükü ilə təmin olunan liderlərdən biridir. Qazma baltalarının təchizatçısı kimi GDS-ni seçərkən, digər təchizatçılarla əlaqəli təkrarlanan problemləri unuda bilərsiniz. Xidmətlər başa çatdırıldıqdan sonra ödənişi edərsiniz.

Xidmətimizə daxildir:

  • Xüsusi texnoloji və geoloji şərait üçün daha uyğun alətlərin seçilməsi də daxil olmaqla, qrup və fərdi baltalar proqramlarının işlənib hazırlanması.
  • Uzaq bölgələr də daxil olmaqla, daimi əsasda süxurların dağıdıcı alətlər ilə müştərilərə davamlı təminatı.
  • Lazım olan sayda alətlərin iş yerinə və ya müştəri xidmətləri məntəqəsinə (o cümlədən məhdud və ya məhdud yol girişi olan obyektlərə) çatdırılması.
  • Mühəndis qərarları ofis avadanlıqlarına və zəruri proqram təminatına malik olan ixtisaslı mühəndislər tərəfindən təmin edilir. Lazım gələrsə, qazma sahəsində səyyar yaşayış sahəsi teciz olunur.
  • Sahədə baltaların fəaliyyətinə və yararlılığına (işləməsinə) texnoloji nəzarət
  • Faktiki balta fəaliyyətini (proqramı) ehtiva edən balta hesabatının hazırlanması.
  • Balta istifadəsinin texnoloji və iqtisadi təhlili (işlənib hazırlanması).
  • Verilən vəzifənin ən yaxşı uyğunluğunu təmin etmək üçün alət dizaynına son təkmilləşdirmə işlərinin tətbiqi.

Servis dəstəyinin müsbət istiqamətdə artımı bizim qazma baltaları xidmətinin keyfiyyətindən və effektivliyindən göstərir.

Maili İstiqamətlənmiş Qazma

Global Drilling Solutions, qazma quyusunun düzgün qazılması üçün lazım olan trayektoriyanın, quyunun müvəffəqiyyətlə işə salınması və sementlənməsi üçün lazım olan yüksək keyfiyyətli dəliyin, həmçinin neftin …

Genişləndirmə

Global Drilling Solutions quyunun deşiyinin genişləndirilməsi ehtiyaclarınız üçün yüksək məhsuldar quyudibi alətləri təklif edir, biz öz alətlərimizdən istifadə etməklə istənilən mürəkkəblikdə olan əməliyyatların işlənib hazırlanması üzrə xidmət göstəririk.

QZÖ və QZK xidmətləri

Global Drilling Solutions, qazma əməliyyat tələblərinin tam spektrinin etibarlı və effektiv şəkildə yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş QZK və QZÖ texnologiyalarını təklif edir.