Tamamlanma xidmətləri

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions qoruyucu boruların bərkidilməsi və boru avadanlıqların enməsi prosesinin səmərəli şəkildə tamamlanması üçün düzgün seçimdir. Qoruyucu boruların emalına dair ixtisaslı xidmətlərə ehtiyacınız olduqda, ən asandan ən mürəkkəbə qədər istənilən qazma vaxtını minimuma endirəcəyimizə cavabdehik.

Biz qoruyucu boruların bərkidilməsi və nasos-kompressor borularını vintləmək üçün hərtərəfli və uyğun açar dəstimiz var. Bu açar sistemləri xüsusi hazırlanmış və ən yüksək sənaye standartlarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırılmış müstəqil hidravlik güc aqreqatlarını ehtiva edir. Açar sistemləri kiçik borulardan böyük diametrli qoruyucu borulara qədər geniş spektrli ölçü və maksimum fırlanma anını əhatə edir. İnteqrasiya edilmiş hidravlik ehtiyatlar dəqiqliyi maksimum dərəcədə artırır və əməliyyatlarınızda səmərəliliyi təmin edəcək.

Описание: A picture containing truck, outdoor, road, trailer

Description automatically generated

GDS quyuların bütövlüyünün təmin edilməsi üçün zəruri olan neft və qaz quyularının sementlənməsi üzrə xidmətlərin tam spektrini təqdim edir. Tətbiqlər müştərilərimizin müxtəlif ehtiyaclarından asılı olaraq dəyişir. Müvəffəqiyyətli sementləmə əməliyyatları qoruyucu borunu bağlayan və dəstəkləyən sement örtüyünü və yaxşı zona izolyasiyasını təmin edən nəticəyə gətirib çıxarır. Yaxşı zona izolyasiyası hasilat itkisinin qarşısını almağa, su hasilatını azaltmağa, neft və qaz quyularının xidmət müddətini uzatmağa kömək edir. Sementləmə xidmətlərinin təchizatçısı olaraq, GDS mürəkkəb sementləmə problemlərinin bütün spektrini həll etmək üçün zəngin təcrübə toplayıb.

Təcrübəli mühəndis heyətinin davamlı tədqiqatları ilə biz müxtəlif tətbiq sahələrində uğurlarımıza öz töhfəmizi vermişik. Bizim tədqiqat mərkəzinin mütəxəssisləri daim dəyişən sementləmə problemlərinin həlli üçün yeni və daha səmərəli həll yolları işləyib hazırlayırlar. Yerli sementləmə xidmət təchizatçısı kimi fəaliyyətə başlayaraq, GDS kompleks sementləmə xidmətlərinin beynəlxalq liderlərindən biri olmaq üçün texnoloji iş parametrlərini təşviq edir.

Xidmət sahələrinə daxildir:

  • Sementləmə Mühəndisliyinin Layihələndirilməsi və Optimallaşdırılması
  • Sement Duru Məhlulunun Xassələrinin Laboratoriya Müayinəsi, SUA Güc Testi və s.
  • Yan gövdə üçün Sement Tıxacı, Quyunun Ləğv edilməsi, Dövriyyənin İtirilməsinin Həlləri
  • Kimyəvi Maddələrin Sementləşdirilməsi
  • Sahənin Sementləşdirilməsinin Həyata Keçirilməsi
  • Sementin Vurulması/Örtüyün Qiymətləndirilməsi

Genişləndirmə

Global Drilling Solutions quyunun deşiyinin genişləndirilməsi ehtiyaclarınız üçün yüksək məhsuldar quyudibi alətləri təklif edir, biz öz alətlərimizdən istifadə etməklə istənilən mürəkkəblikdə olan əməliyyatların işlənib hazırlanması üzrə xidmət göstəririk.

Maili İstiqamətlənmiş Qazma

Global Drilling Solutions, qazma quyusunun düzgün qazılması üçün lazım olan trayektoriyanın, quyunun müvəffəqiyyətlə işə salınması və sementlənməsi üçün lazım olan yüksək keyfiyyətli dəliyin, həmçinin neftin …