İnteqrasiya olunmuş Qazma Xidməti

SİFARİŞ ET

İnteqrasiyalı 24/7 əsasla gurulmuş programimiz sizün quyuvuzun konstruksiyasını və qazma xidmətini sistemli idarə etməsinə malikdi. Bu sistem qazma işlərivizi, quyu konstruksiyasını və bütün əlavə aspektləri birləşdirərək quyunun tikintisini sadələşməsinə imkan verəcək.

İnteqrasiya edilmiş Qazma Xidməti birləşdirilmiş qazma və tamamlama texnologiyaları, layihə idarəetməsi, quyunun konstruksiyası, uzaqdan real vaxt dəstəyi və quyu tikintisinin bütün sahələrini təklif edərək istənilən qazma mühitində təhlükəsiz və münasib quyuların yekunlaşdırmaq üçün sizinlə işləyir. Layihə həcmindən asılı olmayaraq—qazma vaxtını qısaldan və ən yaxşı texnologiyaların inteqrasiyası və qazma qurğusunun idarə olunmasını təmin etməklə quyuya ümumi xərcləri məhdudlaşdıran dəyişməz qiymətlə “açar təhvili” biznes modeli daxil olmaqla, biz öz təkliflərimizi sizin konkret layihə tələbatlarınızla əlaqələndiririk.

Günümüzdə bu texnologiya fəaliyyətsiz quyu fondunun bərpasının əsas metodlarından biri kimi kifayət qədər geniş yayılmışdır. Bu, quyuların əsaslı təmirinin əlverişsiz olması, onların yüksək sulanmaması və ya yataqda qazma şəbəkəsinin yüksək sıxlığı ilə əlaqədardır.

Yan gövdə əməliyyatların təmin edilməsindən, quyunun qazılmasından başlayaraq layihə tapşırığına uyğun olaraq süzgəcin işə salınmasından və quyunun işlənməsindən başlayaraq bu xidmətləri həm ayrı-ayrı əməliyyatlar üzrə, həm də açar təhvili üzrə yerinə yetirməyə hazırıq.

Описание: A young boy using a computer

Description automatically generated

GDS-in İnteqrasiya edilmiş Qazma Xidmətlərinin tam çeşidi ilə siz aşağıdakıları edə bilərsiniz

  • NBY vaxtının azaldılması
  • Qazma əməliyyatında xərclərin azaldılması
  • Quyunun Yan Gövdə əməliyyatlarında xərclərin azaldılması
  • Bütün əməliyyatlarda qazma qurğusunun idarə edilməsi, işçi qüvvəsi və bütün zəruri materiallar da daxil olmaqla, (müvafiq qazma qurğusu növü) bizim İQS proqramı vasitəsilə təmin ediləcək
  • İQS yanaşmasının gündə çəkilmiş materialın miqdarını və qazma səmərəliliyini artıracağına zəmanət veririk
  • Quyunun gövdəsinin bütövlüyünü qorumaq və ora daxil olmaq
  • Rezervuarın təmas səthinin monitoring
  • Süxurların qiymətləndirilməsini yaxşılaşdırmaq.

Yaylı tutqaclar və QSAH Hissələrinin İcarəsi

Global Drilling Solutions qazma və quyuların əsaslı təmiri üçün öz oxu ətrafında və fırlanan yaylı tutqac, QSAH komponentləri (stabilizatorlar, mərkəzləşdiricilər, damperlər, balta qoruyucuları, naqilli cihazlar) kimi müxtəlif sayda QSAH məhsullarını icarəyə verir.

Tamamlanma xidmətləri

Global Drilling Solutions qoruyucu boruların bərkidilməsi və boru avadanlıqların enməsi prosesinin səmərəli şəkildə tamamlanması üçün düzgün seçimdir.