Quyuda Yan Gövdə Xidmətləri

SİFARİŞ ET

Biz qoruyucu quyuda yan frezerləmə üçün pəncərələrin frezerlənməsi və ya davamlı qoruyucu boruların bölmələrinin frezerlənməsi kimi bir neçə effektiv həll yolları təklif edirik.

Global Drilling Solutions 140-dan 245 mm-ə qədər bütün ölçülü qoruyucu kəmərlə pəncərələrin frezerləmə xidmətlərini təqdim edir.

Xidmət qoruyucu kəmərlərdə pəncərələrin frezerləşdirilməsi üzrə uzun illər praktiki iş təcrübəsinə malik yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir.

Layihələndirmə mərhələsində biz quyunun tikintisi tsiklinin növbəti mərhələsinə xüsusi diqqət yetiririk. Biz optimal diametr seçirik və frezerləşdirilmiş pəncərədən keçmək üçün qazma sütunun aşağı hissəsinin (QSAH) çatışmazlıq riskini aradan qaldırırıq.

Çoxtərəfli quyuların tikintisində pəncərə frezerləşdirmə texnologiyasını uğurla mənimsəmiş və tətbiq etmişik. GDS-nin aparıcı mütəxəssisləri 50-dən çox quyu qazıblar.

Qoruyucu kəmərdə pəncərələrin frezerləşdirilməsinə dəstək xidmətimizin artım sürəti xidmətimizin keyfiyyətini və effektivliyini birmənalı şəkildə göstərir.

GDS maili istiqamətdə quyuların qazılması üçün çiv, pəncərə frezerləmə, qazma baltası xidməti, quyu dibini qazan mühərrik xidməti, qazma zamanı telemetrik sistemdən istifadə etməklə maili istiqamətdə qazma, yaylı tutqac, QSAH elementləri, eyni zamanda, qazma məhlulu xidmətinin quraşdırılması və istiqamətləndirilməsi də daxil olmaqla, yan qazma işlərinin tam spektrini təqdim edir.

Maili İstiqamətlənmiş Qazma

Global Drilling Solutions, qazma quyusunun düzgün qazılması üçün lazım olan trayektoriyanın, quyunun müvəffəqiyyətlə işə salınması və sementlənməsi üçün lazım olan yüksək keyfiyyətli dəliyin, həmçinin neftin …

Laboratoriya Tədqiqatı

Qazma Məhlulları Sınaqları Laboratoriyası və Sementləmə Laboratoriyası qazma və ayırıcı məhlulları ondan başka sementləşdirici materiallar sahəsində qabaqcıl işlərin hazırlanması və tətbiqi üzrə elmi-texniki tədqiqatların tam dövrəsinə malik olan tədqiqat bazamızdır.

Tamamlanma xidmətləri

Global Drilling Solutions qoruyucu boruların bərkidilməsi və boru avadanlıqların enməsi prosesinin səmərəli şəkildə tamamlanması üçün düzgün seçimdir.