Kern nümunəsinin götürülməsi

SİFARİŞ ET

Kern nümunəsinin götürülməsi xidmətinin seçilməsi təbəqənin geoloji şərtlərinin öyrənilməsi üçün zəruri olan xidmətdir. Kern nümunələrinin laboratoriya tədqiqatları yerin səthaltı geoloji və geofiziki modellərinin qurulması, rezervuar xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və s. kimi həyati əhəmiyyətları kəsb edir.

Mütəxəssislərimiz sizə müxtəlif geoloji şəraitdə – zəif sementlənmiş süxurlardan maksimum sərtlik və aşındırıcılıq süxurlarına qədər kern xidməti göstərməyə hazırıq. Kern seçmə proseslərində şərtlərdən və tələblərdən asılı olaraq xüsusi izolyasiya vasitəsi və daha sonra vaksinasiyadan istifadə edərək şüşə-plastik / alüminium / polad borularda izolyasiya edilmiş kernin seçilməsi kimi müasir metod və həll üsullarından istifadə olunur.

Zəruri hallarda, GDS, qamma metodundan istifadə edərək ilkin qiymətləndirməni təmin edə bilər. Sizin ehtiyaclarınızdan asılı olaraq, həmçinin teleskopik kern qəbuledici borularının, karotaj qeydiyyat cihazı, kern nümunəsinin oriyentasiyalı seçilməsi və s.kimi əlavə həllər tətbiq edə bilərik.

Bundan əlavə, kern nümunələrinin fiziki-mexaniki və filtrasiya xüsusiyyətlərini öyrənmək mümkündür.

Kern xidmətlərinə daxildir:

  • Konkret texniki, texnoloji və geoloji şərtləri üçün ən optimal alətlərin seçilməsi daxil olmaqla, iş planının işlənib hazırlanması.
  • İş obyektlərinə və ya müştəri bazasına (muxtariyyət və ya digər nəqliyyat məhdudiyyətləri şərtləri daxilində) alətlərin (ehtiyat hissələri olan sütuncuqlu balta, sütuncuqlu baltabaşları, şüşə-plastik süxur borusu, süxur üçün qutular) çatdırılması.
  • Obyektə xidmət bütün lazımi ofis avadanlığı və proqram təminatı olan ixtisaslı mühəndislər tərəfindən həyata keçirilir.
  • Obyektdə kern nümunələrinin bərpasının texnoloji idarəetməsi.
  • Kern nümunələrinin bərpası haqqında hesabatların hazırlanması.
  • Çıxarılmış kernin tədqiqat mərkəzlərinə çatdırılması (zəruri hallarda).

GDS mühəndisləri 100 mm-dən 30 m-ə qədər və 80 mm-dən 10 m-ə qədər olan süxurları uğurla bərpa edirlər. Xidmət həcmlərinin müsbət dinamikası mütəxəssislərimiz tərəfindən kern nümunələrinin bərpasının keyfiyyətinə və effektivliyinə dəlalət edir.

Tamamlanma xidmətləri

Global Drilling Solutions qoruyucu boruların bərkidilməsi və boru avadanlıqların enməsi prosesinin səmərəli şəkildə tamamlanması üçün düzgün seçimdir.

Yaylı tutqaclar və QSAH Hissələrinin İcarəsi

Global Drilling Solutions qazma və quyuların əsaslı təmiri üçün öz oxu ətrafında və fırlanan yaylı tutqac, QSAH komponentləri (stabilizatorlar, mərkəzləşdiricilər, damperlər, balta qoruyucuları, naqilli cihazlar) kimi müxtəlif sayda QSAH məhsullarını icarəyə verir.

QZÖ və QZK xidmətləri

Global Drilling Solutions, qazma əməliyyat tələblərinin tam spektrinin etibarlı və effektiv şəkildə yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş QZK və QZÖ texnologiyalarını təklif edir.