QZÖ və QZK xidmətləri

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions, qazma əməliyyat tələblərinin tam spektrinin etibarlı və effektiv şəkildə yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş QZK və QZÖ texnologiyalarını təklif edir. Bütün dünyada geniş iş təcrübəsi sayəsində bizim alətlər və xidmətlər operatorlara qazma işlərinin səmərəliliyini və fəaliyyətin məhsuldarlığını artırmağa imkan verir.

Bizim servisimiz istiqamət və meyl, süxurun qiymətləndirilməsinin və s. texniki məlumatlarını əldə etmek icün nəzərde tutulur. QZÖ xidmətləri, görünməz itən vaxtı minimuma endirərək qazma prosesinin optimallaşdırılması və səmərəliliyinin artırılmasında əsas rol oynayır və məlumat ötürülmə dərəcələri səbəbi ilə qazma zamanı MQS məhdudiyyətinin olmamasını təmin edir.

Qazma zamanı Ölçmələrin əldə edilməsi operatorlara süxurun qiymətləndirilməsi və qazmanın optimallaşdırılmasının məlumatlarını əldə etməklə vaxta qənaət etməyə imkan verir ki, bu da quyunun gövdəsinin kəskin əyriliyini minimuma endirməyə kömək edir.

İstifadə üçün yararlı QZÖ xidmətləri istiqamətin və meylliliyin real vaxt rejimində davamlı ölçülməsini təmin edir. GDS öz qazma impulslu sistemlərindən, o cümlədən qamma-moduldan istifadə imkanından istifadə etməklə maili-istiqamətlənmiş və üfüqi quyuların qazılmasında ölçü xidmətləri göstərir.

QZÖ sistemimizə daxildir:

  • alətlərin quyudan çıxarılması modulu
  • batareya modulu
  • naviqasiya modulu (əyilmə)
  • ötürücü modul (impuls sensoru)
  • qamma karotaj modulu
  • əlaqə modulu (mərkəzləşdiricilər).

Hazırda biz optimal və səmərəli həll təklif edirik ki, maili istiqamətlənmiş və üfüqi quyuların qazılması ilə məşğul olan mütəxəssislər bizim platformamızdan və proqram təminatından istifadə edərək, öz dəyərlərini sübut etsinlər.

GDS həmçinin QZK texnologiyalarının geniş spektrini təqdim edir. Qazma zamanı karotajın qazma alətləri və mühəndisləri hədəfinizi zənginləşdirmək istiqamətində işləmək üçün hazırdır. Biz MQS-ı artırmaq üçün sizin biznesinizi, quyunun gövdəsinin sabitliyini və quyunun keyfiyyətini yüksəltmək, həmçinin quyuların yerləşdirilməsini və maksimum istehsal nisbətinə məruz qalan rezervuarı optimallaşdırmaq üçün dəstəkləyə bilərik.

Bizim QZK xidmətimiz müştərilərə yerin səthaltı strukturu və litoloji parametrləri haqqında daha yaxşı məlumat verməyə kömək edən yüksək keyfiyyətli məlumatlar əldə edir. Beləliklə, qazma zamanı fəal şəkildə işləyə bilərsiniz. Hər bir qazma aləti və ya xidmət yerləşdirməsi, sahə şəraitində sübut olunmuş GDS KT/KN, texniki xidmət və düzgün işləmə və minimum NBY üçün sənədləşdirmə prosedurları ilə dəstəklənir. Məhsullarımız müştərilərin ehtiyaclarından asılı olaraq satış və ya icarə əsasında mövcud olur.

Laboratoriya Tədqiqatı

Qazma Məhlulları Sınaqları Laboratoriyası və Sementləmə Laboratoriyası qazma və ayırıcı məhlulları ondan başka sementləşdirici materiallar sahəsində qabaqcıl işlərin hazırlanması və tətbiqi üzrə elmi-texniki tədqiqatların tam dövrəsinə malik olan tədqiqat bazamızdır.