Şoroşkalı Balta

SİFARİŞ ET

Bu balta şaquli və maili-istiqamətlənmiş quyuların fasiləsiz qazılması üçün nəzərdə tutulub. Şoroşkalı Balta ən yüksək nüfuz sürəti ilə yumşaq süxurların qazılması üçün nəzərdə tutulub. Bizim baltalarımız yüksək keyfiyyətli dayanıqlığı ilə xarakterizə olunur.

Neft yatağında rəqabət artdıqca, GDS bazarın böyük iştirakçısı kimi müştərilərimizin bütün tələblərini yerinə yetirməyə hədəfləyir.

Hazırda biz keyfiyyət, səmərəlilik və etibarlılıq üzrə ən tələbkar istehlakçıların tələblərinə cavab verən volfram karbiddən olan üçkonuslu baltalar, tam və seksiya tipli frezerləşdirilmiş dişlər və kəsicilər təklif edirik.

Tələblərdən asılı olaraq, baltalar sadə keyfiyyətli, həmçinin yüksək aşınma müqavimətli və zərbəyə qarşı müqavimətli kəsicilərlə təchiz oluna bilərlər.

Bisentrik Balta

Bisentrik Balta əvvəllər daxil edilmiş korpus/gövdə siminin diametri ilə adətən mümkün olduğundan daha böyük diametrli quyuların qazılmasına imkan verir.