Bisentrik Balta

SİFARİŞ ET

Bisentrik Balta əvvəllər daxil edilmiş korpus/gövdə siminin diametri ilə adətən mümkün olduğundan daha böyük diametrli quyuların qazılmasına imkan verir.

Bisentrik baltaların layihə xüsusiyyətləri yaxşı idarə olunma, yüksək MQS və keyfiyyətli şəkildə quyunun diametrinin genişləndirilməsini təmin edir.

Bu baltaların fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. Biz böyük təcrübə toplamışıq və müştərilərimizin tələblərinə cavab vermək üçün müxtəlif ölçülü bisentrik baltalar təklif edə bilərik.

Şoroşkalı Balta

Bu balta şaquli və maili-istiqamətlənmiş quyuların fasiləsiz qazılması üçün nəzərdə tutulub. Şoroşkalı Balta ən yüksək nüfuz sürəti ilə yumşaq süxurların qazılması üçün nəzərdə tutulub.