PDC Baltaları (yumşaq süxurlardan bərk süxurlaradək qazma)

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions yumşaq, bərk və orta süxurların qazılması üçün PDC qazma baltaları ilə təmin edir. Yeni nəsil PDC baltaları mexanik qazma sürətini saxlayır və aşınma müqavimətini artırır.

Kəsicilərin üst-üstə olması, daha kompakt yerləşməsi yüksək dayanıqlığı təmin edir. Xüsusi hazırlanmış, optimal kəsmə bucaqlarını nəzərə alan kəsici konstruksiya yüksək dərəcədə nüfuz etməni təmin edir.

Ülgücün spiral forması istiqamətlənmiş qazma zamanı baltanın sabit hərəkətini təmin edir. Yüklənmiş zonaların əksəriyyəti daxili proqram təminatı üzrə hesablanır ki, bu da yükün bərabər paylanmasını təmin edir və qüvvələrin balans pozğunluğunu minimuma endirir.

Baltanın stabilləşdirici kəsicilər kimi əlavə hissələrlə təchiz edilməsi öz oxu ətrafında və radial yerdəyişmələrin məhdudlaşdırılması hesabına daha asan kəsməyə imkan yaradır. Bu balta seriyasında tətbiq edilmiş konstruktiv həllər kompleksi, maksimal ROP, yüksək ümumi metrajlılığı və qazma zamanı istər şaquli, istərsə də maili istiqamətlənmiş quyuların qazılmasında mükəmməl idarəetməni əldə etmə imkanını yaradır.

Baltanin aktiv kalibrləmə qoruması əlavəsi diametr itkisi olmadan əhəmiyyətli intervallar qazmağa imkan verir.

Baltanın düşünülmüş konstruksiyası və yuyulma kanallarının optimal yerləşdirilməsi kəsicinin maksimal soyudulmasını təmin edir.

Bu balta seriyasında tətbiq edilmiş konstruktiv həllər kompleksi, maksimal Nüfuzetmə Dərəcəsi (ROP), yüksək ümumi metrajlılığı və qazma zamanı istər şaquli, istərsə də maili istiqamətlənmiş quyuların qazılmasında mükəmməl idarəetməni əldə etmə imkanını yaradır.

GDS baltalarının üstünlükləri:

  • dəyişən yumşaq, orta və sərt süxurları effektiv şəkildə qazmağı bacaran kombinə edilmiş alət növü
  • konusvari kəsici orta ənənəvi qatlar qazıldıqda daha çox təsir göstərir
  • konusvari kəsicilər yalnız effektiv deyil, həm də daha intensiv zərbə qüvvələrinə dayanıqlıdırlar
  • orta süxurların qazılması zamanı konusvari kəsicilər vibrasiyanı azaldır, standart PDC-kəsicilərin dayanıqlığını artırır.

Bisentrik Balta

Bisentrik Balta əvvəllər daxil edilmiş korpus/gövdə siminin diametri ilə adətən mümkün olduğundan daha böyük diametrli quyuların qazılmasına imkan verir.

Şoroşkalı Balta

Bu balta şaquli və maili-istiqamətlənmiş quyuların fasiləsiz qazılması üçün nəzərdə tutulub. Şoroşkalı Balta ən yüksək nüfuz sürəti ilə yumşaq süxurların qazılması üçün nəzərdə tutulub.