PDC Baltaları (matrİx tİplİ baltalar)

SİFARİŞ ET

PDC matrix baltaları quyuların qazılmasında optimal həlldir, burada adi polad baltaların istifadəsi onların sürətli eroziyasına gətirib çıxarır.

Biz ağırlaşdırılmış qazma məhlulundan istifadə etməklə baltalara yüksək abrazivli süxurlarda qazmağa imkan verən volfram karbid əsasında kompozit materialdan hazırlanmış matris korpuslu balta təklif edirik.

Materialların xüsusi seçilmiş tərkibləri davamlı iş zamanı baltanın yüksək etibarlılığı və uzunömürlülüyünü təmin edir. Təchizatçılarımızın məqsədi, yeni nəsil texnologiyaları konstruksiya və istehsal etməkdir ki, bu da müştərilərimizin bütün gözləntilərini qarşılamağa kömək edən çox sayda qazma alətləri istehsal etməyə imkan verir.

Şoroşkalı Balta

Bu balta şaquli və maili-istiqamətlənmiş quyuların fasiləsiz qazılması üçün nəzərdə tutulub. Şoroşkalı Balta ən yüksək nüfuz sürəti ilə yumşaq süxurların qazılması üçün nəzərdə tutulub.

Bisentrik Balta

Bisentrik Balta əvvəllər daxil edilmiş korpus/gövdə siminin diametri ilə adətən mümkün olduğundan daha böyük diametrli quyuların qazılmasına imkan verir.