Qazma Məhlulu

SİFARİŞ ET

Global Drilling Solutions önləyicilər, sərtliyin azaldan, anti-adeziv əlavələr, sürtkü maddələri, kompleks əlavələr, polimerlər, elektroizolyasiyaedici mayelər, çoxfunksiyalı reagentlər, tamponaj materialları ilə təchiz edir.

İstehsal keyfiyyətinə nəzarət, axtarış, seçim, inkişaf və yeni reagentlərin sintezi müəssisənin Qazma Məhlullarının Sınaq Laboratoriyası tərəfindən təmin edilir. Laboratoriya API standartlarına uyğun olaraq reagentlərin keyfiyyətinə nəzarət cihazları ilə təchiz olunub.

GDS neft və qaz operatorlarına geniş spektrdə qazma şəraiti və tələb olunan tətbiqlər – yüksək temperatur yüksək təzyiq, dərin dəniz quyuları, şist qazı, ağır neft, tükənmiş quyular və daha çox əlverişli olan layihələndirmə və mühəndislik qazma məhlulları sistemləri və əlavələri ilə səmərəliliyin artırılmasına və xərclərin azaldılmasına kömək edir.

Reagentlər öz zavodumuzda istehsal edilir. Məhsullarımız reagentlərin təhlükəsiz saxlanması tələblərinə və normalarına cavab verir. Biz müştərilərimizi əmin edə bilərik ki, qısa vaxt rejimində istənilən kimyəvi vasitələri çatdırmaq üçün kifayət qədər nəqliyyat vasitələrimiz var.

Bizim əsas məhlulumuz və əlavələrimiz xüsusi quyuların tikintisi tətbiqləri üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. NBY-nin azaldılması və SƏTƏM özülünün təsirini minimuma endirərkən operatorlara quyunun sabitliyini saxlamaq, MQS-ni optimallaşdırmaq və qazma işlərinin ümumi səmərəliliyini artırmaq üçün kömək edir.