Telemetriya

SİFARİŞ ET

Bizim qazma məhlulun impulslarına əsaslanan QZÖ alətlər çeşidimiz qazma məhlulun impulslarının ənənəvi texnologiyalarına əsaslanır və onun konstruksiyasını təkmilləşdirir. Beləliklə, sizin asılı olduğunuz tanış texnologiya növbəti maili istiqamətlənmiş qazma layihənizi uğurla həyata keçirmənizi təmin edir. Bizim QZÖ alətimiz sizə daha dərin quyü qazmaqda, daha az qeyri-məhsuldar vaxt sərf etməkdə (QMV) və daha dəqiq nəticə əldə etməkdə kömək edəcək.

Qazma Mühərrikler

GDS geniş çeşidli qazma mühərriki təmin edə bilər. Bütün bunlar müştərilərimizin ehtiyaclarına və büdcəsinə uyğun olaraq mümkündür, biz quyunun konstruksiyasından, ümumi spesifikasiyalardan və qazma məhlulunun xüsusiyyətlərindən məxsus qazma mühərriki təklif edə bilərik.