Tamamlanma xidmətləri

Global Drilling Solutions qoruyucu boruların bərkidilməsi və boru avadanlıqların enməsi prosesinin səmərəli şəkildə tamamlanması üçün düzgün seçimdir.

İnteqrasiya olunmuş Qazma Xidməti

İnteqrasiyalı 24/7 əsasla gurulmuş programimiz sizün quyuvuzun konstruksiyasını və qazma xidmətini sistemli idarə etməsinə malikdi.