KOMANDAMIZ

TEYMUR BAĞIROV

MAİLİ İSTİQAMƏTLƏNMİŞ QAZMA ÜZRƏ MÜHƏNDİS VƏ LAYİHƏ MENECERİ

Norveç Elm və Texnologiya Universitetinin (NTNU, Norveç, Trondheim) Neft geologiyası sahəsində magistr dərəcəsinin sahibidir. O, eyni zamanda Tümen Dövlət Neft və Qaz Universitetinin (ТюмГНГУ, Rusiya, Tümen) Neft Geologiyası ixtisası üzrə mütəxəssis dərəcəsinin (magistr dərəcəsinə bərabər) sahibidir. Bundan əlavə, NTNU-da İstehsalın idarə edilməsi üzrə çoxsaylı magistr kurslarını bitirib.

Karyerasının əvvəllərində BP-də və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda (AGİ) işləyib. Teymur seysmik interpretasiya, quyuların karotajı, süxurların təsviri, hovuz təhlili, statistik təhlil, istiqamətlənmiş qazma işlərinin aparılması və məhsuldarlığın idarə edilməsi sistemləri sahəsində böyük təcrübəyə malikdir.

Teymur neft sənayesində və akademiyada iş təcrübəsinə malikdir. O, layihələr və kursları tamamlamış və NOV, Schlumberger, Equine, MultiClient Geophysical və BP kimi şirkətlərlə əməkdaşlıq etmişdir. Teymur müxtəlif dillərdən istifadə edərək müxtəlif yerlərdə bir çox layihələrdə əhəmiyyətli təcrübə qazanmışdır:

“Malo-Balık yatağının Açimov-2 süxurunun kəşfiyyatı”.

“Delta klinoformlarının həndəsi analizi və onların Barens dənizinin cənub-qərb hissəsi olan Sørvestsnaget hövzəsində dəniz səviyyəsinin çöküntülərinin doldurulması və şərtlərinə təsiri”.

“Azəri yatağında quyunun gövdəsinin kəsişmə bucağının quyunun gövdəsinin dayanıqlığı probleminə təsirinin tədqiqi”.

“Tarsdallar yatağının məhsuldarlığı”.

“GeoX & Petromode proqram təminatının qiymətləndirilməsi və iqtisadi təhlili”.

“Barens dənizinin çöküntü mühitinin seysmik fasial analizi və identifikasiyası”.

“Qənaətcil metodlardan istifadə etməklə biznes prosesinin davamlı təkmilləşdirilməsi”.