Qazma Mühərrikler

GDS geniş çeşidli qazma mühərriki təmin edə bilər. Bütün bunlar müştərilərimizin ehtiyaclarına və büdcəsinə uyğun olaraq mümkündür, biz quyunun konstruksiyasından, ümumi spesifikasiyalardan və qazma məhlulunun xüsusiyyətlərindən məxsus qazma mühərriki təklif edə bilərik.

Telemetriya

Bizim qazma məhlulun impulslarına əsaslanan QZÖ alətlər çeşidimiz qazma məhlulun impulslarının ənənəvi texnologiyalarına əsaslanır və onun konstruksiyasını təkmilləşdirir.