Qazma Məhlulu

Global Drilling Solutions önləyicilər, sərtliyin azaldan, anti-adeziv əlavələr, sürtkü maddələri, kompleks əlavələr, polimerlər, elektroizolyasiyaedici mayelər, çoxfunksiyalı reagentlər, tamponaj materialları ilə təchiz edir.